Procestechniek (2006-2007)

Begrippen uit de stromingenleer Wet van Bernouilli + toepassingen berekenen van weerstandsverliezen in leidingen. Indeling van pompen. Bespreking van de verschillende pomptypes. Werking van de centrifugaalpomp. Schakelen van pompen. Pompbepaling in installaties. Basisbegrippen van de regeltechniek. Elementaire koeltechniek. Oefeningen op koeltechniek.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109111
Code:
03109111
Vakcoördinator:
Rob Verbeeck
Semester:
2
Studiepunten:
7
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend