Scriptie (2006-2007)

De bedoeling van de scriptie is om aan het einde van uw opleiding een bepaald probleem te bestuderen, verder uit te diepen, hierover na te denken en hiervan een schriftelijke weergave te presenteren. Dit probleem moet aan volgende criteria voldoen: - Verpleegkundig relevant voor de gekozen afstudeerrichting - Praktische relevantie - en/of link met de verpleegkundige praktijk - Met wetenschappelijke literatuur te onderbouwen zijn Dit kan op volgende wijzen: - een individueel project - een groepswerk - op vraag van derden kan een student of meerdere studenten meewerken aan een vorm van wetenschappelijk onderzoek ( PWO , vraag van instellingen... , ea) Binnen ons departement vinden wij dat de relevantie naar de verpleegkundige praktijk daarin een belangrijke plaats dient in te nemen. Wel blijft het altijd een samengaan tussen verpleegkunde als praktische discipline en verpleegkunde als wetenschappelijke discipline. Afhankelijk van het probleem kan de verhouding praktijk- /-wetenschap wel verschillen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

Sociale gezondheidszorg (BNB) / / Gezondheidspromotie

B. Competenties

basismodules BNB sociale gezondheidszorg

OO:
07108432
Code:
07108432
Vakcoördinator:
Dirk Van Gestel
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd