Anatomie en fysiologie deel 1 (2006-2007)

In deze cursus bestudeer je het bewegingsapparaat : de bouw van het skelet, functies van de spieren en de bewegingen die hierdoor resulteren in de verschillende gewrichten. Je leert de medisch-wetenschappelijke termen en hun betekenis, leert zelfstandig redeneren naar werking van de spieren en leert de botuitsteeksels, pezen en spieren van het lichaam benoemen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
  • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
  • C05 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.
  • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient niet over specifieke voorkennis uit het middelbare onderwijs of het gevolgde studietraject te beschikken. De student kan ruimtelijk denken, heeft regelmaat bij het studeren en vindt volgehouden inspanningen op studiegebied evident.

OO:
06002258
Code:
06002258
Vakcoördinator:
Koen Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend