Elektronica (2006-2007)

Verschillende ontdekkingen op elektronisch gebied liggen aan de basis van heel wat toepassingen die onze levenskwaliteit en comfort kunnen verhogen. Duizenden nieuwe producten werden mogelijk, gaande van medische instrumenten, GSM's en cd-spelers tot microcomputers. In deze cursus steek je het nodige op over de eigenschappen van halfgeleidermaterialen. Daarna bestudeer je de elementaire halfgeleidercomponenten zoals dioden, transistors en schakelcomponenten. Bij de transistors vergelijk je de bipolaire junctietransistors met de veld-effect-transistors. Zodoende ben je als insider in staat om te analyseren hoe een aantal eenvoudige praktische schakelingen functioneren.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 05. Een appreciatie kunnen maken van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 06. Kunnen werken in teamverband

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100296
Code:
03100296
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend