Tuinontwerpen (2006-2007)

In deze cursus zal je alles te weten komen over het aanleggen van de tuin. Allerlei teelten (laanboomteelt, containerteelt, plantenteelt…) komen ook aan bod en je moet in staat zijn ontwerptekeningen te maken. Je zult ook gespecialiseerde bedrijven bezoeken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109341
Code:
03109341
Vakcoördinator:
Harry Van Lint
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend