Financiële verrichtingen (2006-2007)

Financiële instellingen maakt de studenten vertrouwd met de bankwetgeving, de omgeving waarin de financiële instellingen moeten werken. Verder worden de beroepsverenigingen , de gedragscodes en de anti-witwaswetgeving toegelicht . Betalingsverkeer leert de studenten de verschillende manieren van betalen in binnen- en buitenland beoordelen. Ook de Europese betalingsruimte wordt grondig bekeken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
  • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105290
Code:
02105290
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend