Communicatie Engels (2006-2007)

Contexten: Bedrijf - Vergaderen - Marketing en publiciteit - Aankoop en verkoop - Expeditie en transport - Boekhouding en financiën Taalsysteem:
  • syntaxis en morfologie: werkwoorden - substantieven - adjectieven - bijwoorden - voornaamwoorden - lidwoorden - getallen - voorzetsels - voegwoorden
  • woordenschat
  • spelling
  • uitspraak en intonatie
Vaardigheden:
  • luisteren en spreken: telefoongesprek, vergadering, presentatie, ...
  • lezen en schrijven: memo, e-mail, brief, ...

A. Algemene competenties

  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient de competenties te bezitten van een cursus Engels (niveau 240 lestijden).

OO:
03100027
Code:
03100027
Vakcoördinator:
Ilse Smolders
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
inleidend