Financiële verrichtingen (2006-2007)

Je bent geïnteresseerd in de activiteiten, de werking en de reglementering van financiële instellingen. Je wil weten op welke manier deze instellingen gecontroleerd worden. De boeiende wereld van de financiële instellingen gaat voor jou open.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
  • C04 De rol van coördinator.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Financiële verrichtingen

B. Competenties

OO:
08107169
Code:
08107169
Vakcoördinator:
Marleen Pszeniczko
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend