Anatomie en fysiologie 1 (2006-2007)

In deze cursus bestudeer je het bewegingsapparaat : de bouw van het skelet, functies van de spieren en de bewegingen die hierdoor resulteren in de verschillende gewrichten. Je leert de medisch-wetenschappelijke termen en hun betekenis, leert zelfstandig redeneren naar werking van de spieren en leert de botuitsteeksels, pezen en spieren van het lichaam benoemen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 De ergotherapeut kan zich als deskundig beroepsuitoefenaar profileren in een multidisciplinair behandel- en/of zorgteam om op een adequate wijze samen te werken in een cliëntgericht volgsysteem.
  • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student dient niet over specifieke voorkennis uit het middelbare onderwijs of het gevolgde studietraject te beschikken. De student kan ruimtelijk denken, heeft regelmaat bij het studeren en vindt volgehouden inspanningen op studiegebied evident.

OO:
06002255
Code:
06002255
Vakcoördinator:
Koen Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend