Stage (2006-2007)

De stageactiviteiten zijn gericht op de inoefening en realisatie van alle basiscompetenties van de leraar. Dit betekent dat je bereid en uiteindelijk in staat moet zijn om alle taken van een leerkracht op te nemen zowel binnen de klas als in schoolverband. Vooral tijdens de langdurige stage neem je meer en meer verantwoordelijkheid op in een klas en in een school. Op die manier integreer je je in het schoolleven.Het accent ligt op toenemende zelfstandigheid. We verwachten van je dat je je eigen leertraject in handen neemt en zo aantoont dat je in staat bent om levenslang te leren. Het is belangrijk dat je een eigen onderwijsstijl ontwikkelt waarbij betrokkenheid, welbevinden en reflectie centraal staan. In het laatste jaar van je opleiding verbreed je ook je horizon door actief kennis te maken met andere vormen van onderwijs of pedagogische werkdomeinen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C06 Partner van ouders en verzorgers.
  • C07 Lid van schoolteam.
  • C08 Partner van externen.
  • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / / Stage deel 2

B. Competenties

OO:
11106181
Code:
11106181
Vakcoördinator:
Lieve Willems
Semester:
1+2
Studiepunten:
18
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend