Organische chemie (2006-2007)

Vertrekkende van de bouwstenen van een stof nl. atomen worden in de anorganische chemie de type scheikundige reacties tussen atomen, ionen en moleculen behandeld. De naamgeving van scheikundige verbindingen en de berekening van de hoeveelheden van reagerende stoffen worden geoefend tijdens de oefensessies. In de organische chemie wordt vooreerst de systematiek van de nomenclatuur uitgelegd, daarna worden enkele functieomzettingen besproken. De studenten leren de opbouw van kunststoffen, eiwitten, suikers, vetten en nucleïnezuren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109009
Code:
03109009
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend