Toegepaste elektronica(et) (2006-2007)

Semester 1 In dit onderdeel leer je de basisprincipes van lange lijnen, propagatie van EM golven, antenne's en golfgeleiders. De kennis van de golfgeleiders is nodig als begrip voor gaten in platen van een omkasting van een elektronisch apparaat. Het tweede deel van dit semester gaat over de onderwerpen van EMC: hoe kan ik mijn schkeling EMC houden/maken. Semester 2 In het tweede semester gata de cursus over computernetwerken. Heel specifiek worden hier de fysieke en datalinklaag van Ethernet en al zijn varianten besproken. Daarna gaan we verder in op de werking van IP (netwerklaag) en TCP (transportlaag). De cursus bespreek ook de verschillende netwerkcomponenten als swicth, router, ... . Ook gespecialiseerder onderwerpen zoals een VLAN, SNMP, DNS, DHCP, VPN en firewalls komen aan bod. Als er tijd beschikbaar is bespreken we nog ATM.

A. Algemene competenties

  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Elektronica

B. Competenties

OO:
03100157
Code:
03100157
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend