Web- en officeapplicaties (2006-2007)

Je gaat de computer leren gebruiken als hulpmiddel in de expeditie. Je gaat de basiskennis van Microsoft Office Excel die je in het eerste jaar verworven hebt, verder uitdiepen en toepassen in andere vakdomeinen. Wij leren je stap voor stap kennismaken met een databasepakket. Wij gaan samen een eenvoudige website maken. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd welke mogelijkheden de programma's bieden en wanneer deze kunnen gebruikt worden. Na elk onderdeel worden oefeningen gemaakt om de onderdelen in te oefenen. In de extra-opgaven wordt dieper op de verschillende onderdelen ingegaan. Je gaat de geziene leerstof toepassen in andere vakdomeinen. Wij bieden je steeds de nieuwste pakketten aan.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Logistiek

B. Competenties

OO:
02104136
Code:
02104136
Vakcoördinator:
Mieke Verachtert
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend