Elektrische toepassingen lab (2006-2007)

In het labo worden vooral een aantal proeven uitgevoerd op de asynchrone motor ; rendement, aanloopstromen, cos φ verbetering, toerentalregeleing en andere studies komen uitgebreid aanbod. Verder bestuderen we de bouw van elektrische installaties en verdeelborden en voeren metingen uit in verband met kortsluitstromen en foutimpedanties.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C15 Training geven over elektrotechnische systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101051
Code:
05101051
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend