Communicatieve en Agogische Vaardigheden (specifiek) (2006-2007)

Als leerkracht is het Nederlands je voer- en werktaal. Vandaar dat het voor jou belangrijk is om correct, vlot en boeiend te spreken en te schrijven. Tijdens de lessen taalbeheersing worden zowel je spreek- als schrijfvaardigheid ingeoefend en geƶptimaliseerd.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105107
Code:
10105107
Vakcoördinator:
Danielle Schuurmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend