Ontwerptechnieken (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel gaan we meer in detail in op het ontwerp en productie van IC's. Het deel digitaal ontwerpen gaat enerzijds (theorie) over het ontwerpen van digitale IC's (combinatorisch, sequentiëel, geheugen, BiCMOS, low power, dynamisch, ...) en anderzijds (labo) over EMC (hoe moet een PCB zo goed mogelijk worden ontworpen, zodat men geen 'last' heeft van EMI) Het deel analoog ontwerpen gaat over het ontwerp van analoge schakelingen. Hierbij wordt een analoge versterker ontworpen die aan een hele reeks specificaties moet voldoen. Er is eveneens een inleiding tot hoogfrequente schakelingen. In het deel ontwerptechnieken gaat het over de PLL en zijn toepassingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Digitale technieken

B. Competenties

OO:
03100078
Code:
03100078
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
1+2
Studiepunten:
12
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd