Nederlands (2006-2007)

De hoofdcursus is gebaseerd op het handboek Tekstvaardig, Tekstgids. Van bachelors in het Office Management verwacht het bedrijfsleven naast de beroepsgerichte, technische kennis ook communicatieve vaardigheden. In de aangereikte methode worden de communicatieve vaardigheden besproken waarmee een beginnende werknemer te maken krijgt, a.d.z. corresponderen, vergaderen, presenteren, zakelijke gesprekken voeren, rapporteren, telefoneren, enz. In het eerste deel krijg je de noodzakelijke achtergrondinfo over een aantal mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Vooral informatie en tips over inhoudelijke aspecten en structuren komen erin aan bod. In het tweede deel maak je dan kennis met de opmaakkenmerken van de meest courante communicatiemedia. Een voortdurende wisselwerking tussen studenten en lector wordt beoogd, zowel bij het uitwerken van oefeningen als bij het aanbrengen van onderwerpen. In een afzonderlijke opdracht wordt de techniek van het rapporteren uitgelegd en daarna moet je een beknopt rapport schrijven over een zelfgekozen onderwerp. Daarin is er zeker aandacht voor citeren, refereren en parafraseren. Het gebruik van vaste structuren bij de opbouw van het rapport wordt sterk benadrukt. Voor de projectweek (periode vlak voor Pasen) is het belangrijk dat de studenten zoveel mogelijk betrokken worden in de organisatie van de opleidingsgerelateerde activiteiten, en dat onder begeleiding van de vaklector en steeds na instructie. Kortom, hoewel communiceren een complexe activiteit is, proberen we een transparant en overzichtelijk hulpmiddel aan te reiken om in die activiteit te groeien.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Nederlands

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar in enige mate vertrouwd zijn met de beginselen van het communicatieproces en met de basisvaardigheden van structureren en formuleren is toch wenselijk. Overigens biedt de bibliografie van het handboek een overzicht van een aantal basiswerken omtrent de genoemde basiskennis en en basisvaardigheden.

OO:
02104005
Code:
02104005
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend