Beeldende vaardigheden (2006-2007)

Situering in het opleidingsprogramma ------------------------------------ Beeldende vaardigheden / expressie maakt deel uit van de Specifieke vaardigheidsroute, Voor kleuters zijn tekeningen en ander beeldend werk een communicatiemiddel voor het uitdrukken van gedachten en gevoelens. Om kleuters te begeleiden moet je zelf die 'taal' begrijpen. Het vak beeldende vorming zal je helpen een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Je moet als kleuterleidster de muzische mogelijkheden van de kleuters kennen en de ontwikkeling ervan kunnen stimuleren. Burgerlijk, conventioneel, decoratief, banaal wordt afgebouwd. Je leert door middel van kunst en beeldbeschouwing een persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen over beeldende kunst.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106007
Code:
11106007
Vakcoördinator:
Ellen Decock
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend