Materiaalkunde (2006-2007)

Bij het ontwerp van een product kies je het juiste materiaal voor een specifieke toepassing. Daarom bestudeer je de belangrijkste eigenschappen van materialen en maak je kennis met courante materiaaltesten. De belangrijkste testen voer je in het practicum daadwerkelijk ook uit. Zo groeit proefondervindelijk je inzicht in de structuur van metalen. Ook uit fasendiagrammen kan je structuur en eigenschappen van metalen afleiden. Je leert hoe diverse warmtebehandelingen de eigenschappen van metalen wijzigen . Het Fe-C-diagram is een belangrijk hulpmiddel.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Materiaalkunde

B. Competenties

OO:
03100021
Code:
03100021
Vakcoördinator:
Jan Vermeiren
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend