Uitdieping Frans (2006-2007)

Je krijgt inzicht in de litteratuur door de eeuwen heen, met een nadruk op die van de voorbije 100 jaar.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105472
Code:
10105472
Vakcoördinator:
Frank Boogers
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend