Grafisch ontwerpen (2006-2007)

Om je ideeën voor een technisch ontwerp helder aan derden over te brengen is een tekening het aangewezen middel. In dit practicum verken je de manieren om een voorwerp in een plat vlak voor te stellen door aanzichten, doorsneden en perspectieven. Je leert hoe een tekening vervolledigd kan worden door afmetingen, maattoleranties, oppervlakteruwheden en gegevens over het constructiemateriaal aan de tekening toe te voegen. Een stuklijst opstellen met in de handel verkrijgbare bevestigingsmiddelen leer je al doende door beschikbare catalogi te gebruiken . Uiteindelijk kan je een volledig tekeningdossier van een product opstellen en evalueren op teken- en ontwerpfouten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

  • De studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: geen
  • De studenten hebben volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: geen
  • De studenten bezitten volgende competenties: elementaire kennis van het ruimtelijk voorstellingsvermogen.

OO:
03100010
Code:
03100010
Vakcoördinator:
Rudy Vervoort
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend