Project Algemene Vakken uitdieping (2006-2007)

De uitdieping PAV wordt in cycli georganiseerd.
  • het ene jaar de modules migranten en positieve modellen
  • het andere jaar de modules stage in een organisatie en ecologie.
Zowel tweede jaars als derde jaars volgen dan dezelfde modules.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C08 Partner van externen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106172
Code:
11106172
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd