Strafrecht, strafvordering & criminologie (2006-2007)

Kennis van en inzicht in het strafrecht en de strafprocedures verwerven vormt een essentieel onderdeel van de opleiding 'Rechtspraktijk', gezien het groot juridisch en maatschappelijk belang van deze materie. De criminologie helpt de student bovendien het fenomeen van de strafrechtelijk beteugelde gedragingen in een ruimer menselijk en maatschappelijk kader te plaatsen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Gerechtelijk privaatrecht

B. Competenties

OO:
08107237
Code:
08107237
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend