Ondernemerschap en bedrijfsbeleid (2006-2007)

In Strategisch Management worden verschillende disciplines geïntegreerd tot een globale bedrijfsstrategie. Hierbij wordt in de eerste plaats voldoende aandacht besteed aan een grondige analyse van de onderneming, vooral kwalitatief en in mindere mate kwantitatief. Je zal in groep een reële bedrijfssituatie analyseren. Op basis van deze analyse zal je een totaalplanning voor de toekomst opstellen, gaande van doelstellingen tot actieplannen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104400
Code:
02104400
Vakcoördinator:
Sabine Verrydt
Semester:
2
Studiepunten:
10
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend