Nederlands (2006-2007)

Je leert sociaal en communicatief vaardig te zijn. Je leert vlot en onderhoudend een gesprek te voeren met collega's, oversten en vreemden. Je leert vlot en effectief een telefoongesprek te voeren. Je leert een vergadering degelijk voor te bereiden en er actief aan deel te nemen. Je leert ook zorgvuldig notuleren. Je leert een sollicitatiestrategie opstellen, een goede sollicitatiebrief schrijven en een degelijk sollicitatiegesprek voeren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107133
Code:
08107133
Vakcoördinator:
Sigrid Van Audekerke
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend