Sterkteleer (2006-2007)

Sterkteleer vormt de basis voor de bouwkunde en de werktuigbouwkunde. Elke industrie, van welke aard ook, heeft nood aan gebouwen, machines en transportmiddelen zoals auto's, vliegtuigen,.. Het is de bedoeling dat je met formules en rekenmethodes, gebaseerd op de wetten van elasticiteitsleer, zelf constructies kan gaan ontwerpen en berekenen. Hierbij moet je rekening houden met de toelaatbare materiaalspanningen en vervormingen, breukcriteria, aard en wijze van belasting, gebruikte materialen, veiligheid, economisch materiaalgebruik, normen en voorschriften. Je onderzoekt hoe in constructies, onder invloed van verschillende belastingen, de inwendige krachten en momenten zich 'vertalen' naar materiaalspanningen (sterkte) en vervormingen (stijfheid). Daarom leer je eerst elementaire belastinsggevallen zoals trek, druk, buiging, afschuiving, wringing, knik, die je dan combineert in samengestelde belastingsgevallen. Via didactische voorbeeldoefeningen en een uitdagend pakket zelfstandig op te lossen oefeningen kan je op het einde van deze cursus eenvoudige constructies zoals balken en machine-onderdelen ontwerpen of controleren op sterkte, stijfheid en stabiliteit.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Materiaalkunde

B. Competenties

OO:
03100289
Code:
03100289
Vakcoördinator:
Fons Van Genechten
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend