Bestandsorganisatie en databanken (2006-2007)

Je leert wat een databank is en hoe die werkt. Je zet je eerste stappen om te werken met SQL (Structured Query Language) en leert gegevens uit een databank te halen. Je leert wat een goed conceptueel datamodel is en wat de rol van datamodellering is. Je leert de 6 normalisatievormen, specifieke normalisatieproblemen en hoe deze in de praktijk te gebruiken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Gegevens behandelen.
  • C02 Analyseren.
  • C03 Oplossingen uitwerken.
  • C06 Communiceren.
  • C07 Eigen gedrag aanpassen.
  • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104264
Code:
02104264
Vakcoördinator:
Johan Smeuninx
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend