Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Hoe moet je leven om goed te leven? Het antwoord op die vraag is veel te genuanceerd en te complex om ze te beantwoorden met enkele (fatsoens-) regeltjes of eeuwige waarheden. Morele richtlijnen als de Tien Geboden moet je in het licht van het volle leven bekijken. Wanneer je in het vak RZL een actuele hertaling van de geboden probeert te maken, is dat beslist geen aanzet tot naugezette regelbraafheid, geen keurslijf van moralisme. Als uiting van een realistische mensvisie moet zo'n hertaling het verlangen oproepen en de weg aanwijzen naar een leven dat je terecht goe den duegd-doend kan noemen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105201
Code:
10105201
Vakcoördinator:
Mieke Leys
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend