Indirecte belastingen (2006-2007)

Deze OO bestaat uit twee OA's. In de OA BTW komen volgende onderwerpen aan bod: - Kenmerken van het BTW-stelsel - BTW-belastingplichtige en zijn verplichtingen - Belastbare handelingen: levering van goederen, diensten, intracommunautaire verwervingen en invoer - Vrijstellingen - Tarieven - Recht op aftrek - BTW-formaliteiten (o.a. BTW-aangifte, opgave van de intracommunautaire handelingen...) De OA registratie- en successierechten behandelt: de principes van het erfrecht, de wettelijke bepalingen inzake successierecht, de grondslag van het successierecht, de aangifte inzake successierechten, de tarieven, procedure, controle en bewijs, de verminderingen en de familiale vererving van het familiebedrijf, de verplichting tot registreren, de heffingsregels, het algemeen vast recht, het specifiek vast recht en alle evenredige registratierechten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105140
Code:
02105140
Vakcoördinator:
Kathleen De Troeyer
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend