Internationale handel (2006-2007)

In de OO Internationale Handel worden landen bekeken door een economische bril : wie zijn de belangrijkste invoer- en uitvoerlanden van welke producten, wie zijn de belangrijkste handelspartners van Belgiƫ. Bovendien wordt de wereld ook bekeken door een maatschappelijke bril, diverse wereldproblemen zoals energie, armoede, fiscaliteit...worden kritisch behandeld. Het tweede deel in de OO Internationale Handel omvat het administratieve aspect. De documentenstroom wordt gedetailleerd gevolgd en ingeoefend bij internationale handelsverrichtingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105240
Code:
02105240
Vakcoördinator:
Danny Weckhuysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend