Ontwerpen (2006-2007)

Je werkt een project uit dat een kruising is tussen twee werelden in de industrie: elektriciteit en automatisering. Heel wat toepassingen en machines in een bedrijf werken immers met elektriciteit. Betrouwbare elektrische installaties zijn dus een noodzaak voor een bedrijfszekere productie. Deze installaties moeten echter ook op papier of computer gezet worden. Je gebruikt hier veel kennis uit het vak elektrisch schematekenen, elektrische machines, verlichting en domotica. In vele gevallen zullen echter verschillende motoren en machines met elkaar moeten samenwerken om een geautomatiseerde productie te krijgen. Het is dus even belangrijk om een correcte keuze van PLC- of pc-sturing te maken en te weten welke signalen naar de PLC moeten gaan en welke toestellen en motoren de PLC aanstuurt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Tekenen

B. Competenties

OO:
05101029
Code:
05101029
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend