Elektrotechniek (2006-2007)

Als master in elektromechanica of elektrotechniek zal je in je beroepscarriére vaak te maken krijgen met elektrische aandrijvingen, de sturing van zulke aandrijvingen, elektrische energievoorziening, etc. Van jou wordt verwacht dat je deze systemen niet enkel kan gebruiken, maar ook kan selecteren en in bedrijf nemen, indien nodig kan aanpassen, en misschien zelfs kan ontwerpen. Hiervoor heb je een grondige kennis van elektrotechniek nodig. Deze kennis reiken we je aan met dit vak. Eerst bestudeer je grondig het driefasige net dat gebruikt wordt in de elektrische energieverdeling. Vervolgens leer je hoe diodegelijkrichters (zowel éénfasig als driefasig) opgebouwd zijn en hoe ze werken. Tenslotte bestudeer je de elektrische machines. Hierbij leer je hoe transformatoren, gelijkstroommachines en synchrone en asynchrone wisselstroommachines opgebouwd zijn, hoe ze werken, wat hun karakteristieken zijn, hoe ze gestart, gestopt en geregeld kunnen worden, etc.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100302
Code:
03100302
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend