Groenbeheer (2006-2007)

In de cursus groenbeheer maak je kennis met de principes van harmonisch park- en groenbeheer om tot een duurzaam groenontwerp te komen. In volgorde van successie wordt groenbeheer bij verhardingen, pioniersvegetaties, grasland, ruigte en bomen besproken. In functie van de interesse worden volgende items uitgediept: erfbeplanting, groendaken en gebruik van water in openbaar groen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Agro- en biotechnologie (PBA) / / Natuurtechniek

B. Competenties

OO:
03109305
Code:
03109305
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd