Talen (2006-2007)

Je leert communiceren in eenvoudige alledaagse situaties en in bedrijfscontext en wordt vertrouwd gemaakt met belangrijke aspecten van de anderstalige wereld. Beoogd eindniveau: CEFR A1.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Talen

B. Competenties

OO:
02105100
Code:
02105100
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1+2
Studiepunten:
12
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits/Spaans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend