Onderzoeksmethoden (2006-2007)

In het vak onderzoeksmethoden leren studenten hoe ze op een correcte manier moeten omgaan met andermans onderzoek en hoe ze zelf een goed onderzoek kunnen opzetten, uitvoeren en hierover rapporteren.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
  • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
  • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103117
Code:
04103117
Vakcoördinator:
An Pintelon
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend