Frans: Bedrijfseconomisch (2006-2007)

Onnodig het belang van een goede kennis van het Frans te onderstrepen in het steeds internationaler wordende bedrijfsleven. Vandaar dat ook in het tweede jaar dit vak op het curriculum staat. De taalstudie wordt vakspecifieker: woordenschat en teksten, mondelinge oefeningen (o.a. presentaties) worden meer en meer afgestemd op je vakgebied als toekomstig logistiek manager. Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104134
Code:
02104134
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Frans
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend