Elektrische machines lab (2006-2007)

In de labolessen bouw je een aantal proefopstellingen om het gedrag van elektrische kringen en motoren te bestuderen. Verder verricht je, aansluitend op de theorielessen, metingen op driefasige netten, transformatoren en motoren. Je leert veilig omgaan met elektrisch materiaal en verstandig werken aan elektrische toestellen en machines.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektriciteit 2

B. Competenties

OO:
05101025
Code:
05101025
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend