Accounting (2006-2007)

In deze cursus leer je de basistechnieken van het dubbel boekhouden. Je leert de handelsverrichtingen boeken in het grootboek en journaal en eindigt met een jaarrekening. Aan de hand van praktische voorbeelden wordt de theorie aangeleerd die je tijdens de oefenzittingen kan inoefenen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104203
Code:
02104203
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend