Toegepaste mechanica (2006-2007)

Je bestudeert en berekent machine-onderdelen zoals koppelingen, lagers, tandwiel-, riem- en ketting-overbrengingen. De studie van deze onderdelen omvat steeds een functiebeschrijving en een systematische indeling. De berekening van de meeste machine-onderdelen gebeurt via normen en tabellen. De aspecten wrijving, slijtage en smering bestudeer je apart onder de noemer tribologie. Je steekt op een praktische manier een en ander op over uiteenlopende mechanische toepassingen. Zo leer je meer over de werking van een verbrandingsmotor en krijg je een goed inzicht in het ultrasoon onderzoek. Je werkt praktisch met hydraulische ventielen en ontwerpt hydraulische schema's op PC. Een relaisschema naar een PLC omzetten is voor jou niet langer een probleem. Je bestudeert de krachten bij verspaning, leert rekstrookjes gebruiken en allerhande opnemers afijken. Ook op het gebied van lasposten en lasrobots word je een stuk wijzer.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
  • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100133
Code:
03100133
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend