Thermodynamica en arbeidswerktuigen (2006-2007)

De productie in de meeste industriële bedrijven is op de goede werking van de verschillende arbeidswerktuigen gesteund. Daarom zal je veel aandacht besteden aan de installatie en het gebruik van de pomp. Je bestudeert de verschillende kenmerken van de verschillende pomptypen en berekent leidingsystemen. Je wordt vertrouwd gemaakt met de oorzaken en het wegwerken van mogelijke storingen. Naast de verschillende soorten ventilatoren bestudeer je tevens hoe je de karakteristieken ervan kan aanpassen. Bij energie2 zie je een aantal praktische technische kringprocessen die je thermodynamisch ontleedt: de stoomturbine, gasturbine, koelmachine en warmtepomp. Je bespreekt ook de principes van warmteoverdracht door geleiding, convectie en straling en past die toe op warmtewisselaars.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
  • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Energie

B. Competenties

OO:
05101227
Code:
05101227
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend