Sector en beleid van het sociaal cultuur werk (2006-2007)

Een sociaal-cultureel werker houdt voortdurend rekening met de organisatorische en beleidsmatige context waarin hij/zij werkt. Je kennis van de diverse deelsectoren van het sociaal-cultureel werk wordt verder uitgediept. Je leert hoe je een decreet en andere beleidsteksten moet lezen, en welke impact deze documenten hebben op de werkvloer.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
  • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
04103122
Code:
04103122
Vakcoördinator:
Luc Wilms
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend