Elektriciteit Lab (2006-2007)

In het lab elektriciteit bouw je eenvoudige circuits zowel in gelijkstroom als wisselstroom. Je meet zelf de verschillende grootheden en tracht een verklaring te vinden voor de verschijnselen en resultaten die je vaststelt. Je gebruikt catalogi en je maakt tabellen en grafieken. Door het zelf te doen leer je hoe je op veilige wijze kan omgaan met elektrische spanningen en stromen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101077
Code:
05101077
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend