Telecommunicatie 1 (2006-2007)

Telecommunicatie 1 Telecommunicatie bestudeerd de overdracht van informatie van plaats A naar plaats B. Om informatie over te kunnen brengen, dien je een informatiesignaal op een draaggolf te plaatsen, dit noemt men moduleren. In de lessen telecommunicatie zie je al de verschillende vormen van modulatie. Amplitude en frequentie modulatie zijn hiervan de meest bekende, dit zowel in de analoge als inde digitale vorm. Om te kunnen moduleren dien je signalen te mengen met elkaar, mixing genaamd. Hier bestudeer je een aantal praktische schakelingen om dit te realiseren. Je bestudeerd ook de werking van een aantal ontvangstsystemen, waarvan de meeste aandacht gaat naar de superheterodyne ontvanger. Bij de aansluiting van een TV dien je deze op een correcte wijze aan te sluiten, anders krijg je een zogenaamd "dubbel beeld". De oorzaken hiervan en theoretische oplossingen via smith-kaart bestudeer je bij in het laatste deel, de studie van lange lijnen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Elektriciteit

B. Competenties

De studenten dienen de begrippen spanning, stroom, weerstand en frequentie te kennen. Weerstandsnetwerken kunnen oplossen. De studenten dienen de begrippen wisselstroom, wisselspanning, impedantie te kennen. De basisformules van wiskunde moeten de studenten kunnen toepassen. Het begrip fourier analyse dienen de studenten te kennen. De werking van de transistor, diode en eenvoudige elektronische schakelingen moeten de studenten kunnen uitleggen.

OO:
05101038
Code:
05101038
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend