Deontologie (2006-2007)

- De studenten denken kritisch en genuanceerd over zeer uiteenlopende ethische facetten van hun toekomstig beroep en van ondernemingen. - De studenten worden gemotiveerd op ethisch verantwoorde wijze te handelen in het kader van hun beroepsleven.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
08107050
Code:
08107050
Vakcoördinator:
Dirk Godecharle
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend