Uitdieping Economie (2006-2007)

Dit opleidingsonderdeel is vooral gericht op de verdere uitdieping van de economische actualiteit en de achtergrondkennis.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105487
Code:
10105487
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend