Toegepaste elektriciteit Lab (2006-2007)

In de moderne elektrische energietechniek nemen vermogenelektronica en aandrijftechnieken een belangrijke plaats in. Eerst bespreken we uitvoerig de halfgeleidercomponenten die specifiek zijn voor de vermogenelektronica. Daarna maak je uitgebreid kennis met de aandrijftechniek.Bij gelijkstroommachines zie je diodegelijkrichters, thyristorgelijkrichters en choppers. Bij de aandrijving van wisselstroommachines bekijk je de verschillende frequentie-omvormers en hun modulatieprincipes. We gaan in op de voordelen,de nadelen en de problemen die kunnen ontstaan bij het gebruik van frequentie-regelaars. Verder bestudeer je wisselspannings-convertoren (o.a.softstarters), de koeling van halfgeleiders en verschillende beveiligingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Elektrische machines 1

B. Competenties

OO:
05101132
Code:
05101132
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend