Specifieke verpleegkunde deel 2 (2006-2007)

In dit OO worden volgende onderwerpen behandeld: NKO, oogziekten, urologie en dermatologie.Tevens wordt het palliatief zorgconcept besproken. Verder wordt de verpleegkunde op de polikliniek behandeld en wordt er gewerkt met casuïstiek.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109460
Code:
03109460
Vakcoördinator:
Ida Van den Bosch
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend