Intensieve zorgen pediatrie (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel ligt de nadruk op de totaalzorg van het kritisch zieke kind dat intensieve observatie en zorgen vereist. Medische, verpleegkundige en psychosociale aspecten worden geïntegreerd in deze opleiding. Dit opleidingsonderdeel wordt uitgewerkt in samenwerking met met de pediatrisch intensieve zorgen afdelingen van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven en het ZNA campus Koningin Paola Kinderziekenhuis Antwerpen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
  • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
  • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
  • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
07108413
Code:
07108413
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd