Relationele vorming (2006-2007)

In deze onderwijsactiviteit verwerf je inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om in relatie te treden met kinderen, jongeren, ouders, collega's en directie. Daarom is het belangrijk dat je sociaal vaardig bent. Het opleidingsonderdeel staat in de drie jaren van de opleiding op het programma. In het eerste jaar ligt de klemtoon op het inzicht krijgen in je eigen omgangsstijl en sociaal gedrag met behulp van een aantal instrumenten en kaders. Je leert je eigen sociale vaardigheden versoepelen, verfijnen en verruimen. Je onderzoekt in een eerste fase de relatie met jezelf om daarna de stap te zetten naar de relatie met 'een ander'.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106022
Code:
11106022
Vakcoördinator:
Caroline Heyselberghs
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend