Analoge ontwerpen (2006-2007)

In analoge ontwerpen leer je eerst analoge filters ontwerpen en gebruik je daarbij ook software zoals matlab en multisim. Het CMOS gedeelte van anologe ontwerpen geeft je een stevige basis om te leren analoge geïntegreerde circruits (analoge chips) te maken in een standaard 'digitale' CMOS technologie. Je gaat eerst met een 'analoog' vergrootglas inzoomen op het gedrag van de MOS transistor. Deze gedragsbeschrijvingen ga je dan gebruiken om allerlei intrigerende schakelingen te bekijken. Dit begint bij eentransistorschakelingen als de common-source versterker, de common-gate versterker en de source follower en gaat tot het ontwerp van de bouwblokken van een volledige operationele vesterker (OPAMP). Alle aspecten en uitdagingen van analoog ontwerp komen daarbij aan bod: vermogenverbruik, voedingen, stroomspiegels, versterking, bandbreedte, lineariteit, ruis en stabiliteit. Je leert ook werken met SPICE gebaseerde analoge IC simulatoren.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Signaaltransformatie

B. Competenties

OO:
03100315
Code:
03100315
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend